Maj månad brukar alltid vara en toppmånad när det gäller säljstarter generellt. Så också detta år, då antalet låg på 31 säljstarter. Däremot var antalet säljstartade bostäder betydligt färre i år än motsvarande månad 2021, visar rapporten. Diskrepansen har flera förklaringar, menar Daniel Frimark, analysansvarig på Svensk Nyproduktion:

  • Dels beror det på en fortsatt hög etappindelning hos många aktörer på marknaden, dels på att många av projekten är småhus, det vill säga projekt som oftast innehåller färre bostäder än lägenhetsprojekten.

Och just småhusen har alltså stuckit iväg och tar nu en allt större andel av de säljstartade bostäderna – i maj månad så mycket som 37 procent, vilket är en rekordandel för småhus. Sett till antalet är det den näst högsta uppmätningen av säljstartade småhus under de senaste sex åren, berättar Daniel, som tror att ett av skälen till dessa rekordnivåer är att aktörerna börjat agera på den långvariga efterfrågan på småhus som nu varit en längre tid:

  • Eftersom efterfrågan på denna produkt varit hög under de senaste två åren och denna typ av projekt sålt bra och fortsatt säljer bra kan vi se varför flera aktörer valt att utveckla småhus. Vi har frågat oss varför det inte släppts fler småhusprojekt under det senaste året just eftersom de varit så populära. Men det står nu tydligt att många utvecklare sett den efterfrågan vi sett och att det snarare rör sig om att bostadsutveckling tar tid.

Prisnivån är fortsatt hög, men försäljningen har börjat gå långsammare, visar rapporten. En effekt av detta blir att priserna kan komma att behöva falla för att möta kundernas nya förväntningar och betalningsförmåga – något som redan märks i och med att försäljningsnivåerna under våren och försommaren börjat närma sig 2019/2020 års mer normala nivå.

Dock finns fortfarande stor skillnad mellan projekten, där vissa projekt knappt säljer något alls medan andra nästan hinner sälja slut under den första månaden. Därför är det viktigare än någonsin att både plats- och målgruppsanpassa produkten, framhåller Daniel Frimark och lyfter särskilt prisnivån som en extra känslig faktor i en tid då marknaden går in i en lugnare period.

  • Att priserna inte längre fortsätter uppåt tycker jag inte är något negativt. Med tanke på att priset på den genomsnittliga nyproducerade bostaden i Stockholms län ökat med nästan 22 % över 36 månader så känns det inte orimligt att vi går in i en mer avvaktande period där utvecklare och köpare behöver mötas på en ny prisnivå. Uppgången har ju till stor del möjliggjorts av låga räntor och goda förutsättningar att låna pengar. När den bilden nu ändras så är det ju ofrånkomligt att det kommer att få en viss påverkan på marknaden.

Fakta

Antalet säljstarter i maj 2022 låg på 31 stycken, vilket är ungefär detsamma som i maj 2021.

Den genomsnittliga säljstarten i år innehåller ca 25 bostäder. Det kan jämföras med 29 bostäder under föregående år.

Av de säljstartade bostäderna i maj 2022 utgjordes 37 procent av småhus. Det är en rekordandel för denna kategori och sett till antalet är det den näst högsta uppmätningen av säljstartade småhus de senaste sex åren.

 

Svensk Nyproduktion
08-120 165 40
Gustav III:s Boulevard 42, Plan 8

169 73 Solna
svensknyproduktion.se

Vi är experter på försäljning av nybyggda bostäder

Försäljning är kärnan hos Svensk Nyproduktion – och vi erbjuder all trygghet som en mäklartjänst enligt lag ska ge både säljare och köpare – men vi har också flera specialiserade konsulttjänster att erbjuda. Från marknadsanalys, produktanpassning och felsökning av trög försäljning, till värdehöjande saker som platsidentitet och kundvård. Som uppdragsgivare väljer du själv hur mycket av vår kompetens du vill utnyttja. Oavsett omfattning är vårt mål alltid att leverera på en nivå som bara en specialist på nyproduktion klarar.