Aldrig tidigare har det säljstartats så många nyproduktionsprojekt i Stockholms län i april månad som i år, visar Svensk Nyproduktions senaste marknadsrapport. Främst är det andelen småhus som sticker ut.

Trots höga inflations- och ränteprognoser till följd av en fortsatt skakig omvärld märks ännu ingen större påverkan på nyproduktionsmarknaden. Tvärtom. I år sattes det rekord för april månad med hela 29 säljstarter i länet.
– Sett till antalet säljstarter är det ett ”all time high” för månaden, konstaterar Daniel Frimark, analysansvarig på Svensk Nyproduktion. Siffran kan jämföras med 27 säljstarter förra rekordmånaden, april 2021, och med månadssnittet på 22 säljstarter.

Antalet bostäder som säljstartade i april var dock något lägre än samma månad förra året, även om skillnaden är marginell.

– Att det ändå skiljer sig lite i utslag mellan säljstarter och antal bostäder som säljstartar signalerar att många aktörer på marknaden fortsatt etappindelar sina projekt i högre grad än tidigare, förklarar Daniel Frimark, som sett en tydligt uppåtgående trend i den här riktningen under de senaste två åren.

En annan tydlig trend är det ökade intresset för större bostäder, som vuxit fram under de senaste två åren. Småhusen stod för hela 25 procent av andelen säljstartade bostäder i april – en hög siffra sett till den senaste tolvmånadersperioden. Trots att siffran är hög och produkten utan tvekan varit populär under de senaste två åren är det dock ännu för tidigt att utläsa om detta verkligen är början på en bestående trend där andelen säljstartade småhus ökar, eller en engångsföreteelse, menar Daniel Frimark.

De bostäder som säljer bäst uppmätt en månad efter säljstart är femmorna, där drygt hälften av bostäderna är sålda. En naturlig förklaring till detta är att en stor del av femmorna är just småhus.

När det gäller priset på nyproduktion så visar Svensk Nyproduktions marknadsrapport på fortsatta toppnivåer, där snittpriset per kvadratmeter är i princip oförändrat sedan föregående månad. Sett till 12 månaders medelvärde har det till och med ökat marginellt, om än prisnivån inte längre ser ut att vara på uppgång.

Svensk Nyproduktions vd Lars Björkstrand ser fortsatt positivt på framtiden för nyproducerade bostäder, utifrån den senaste marknadsrapporten – även om många omvärldsfaktorer påverkar bostadsmarknaden i stort just nu:

– Trots att det råder oroliga tider för hela branschen så har vi ändå fått ut 29 säljstarter, det är bra! Det visar att det finns en stark tilltro till marknaden från utvecklarna där ute samt en fortsatt hög efterfrågan bland kunderna!

 

 I april 2022 säljstartade 698 bostäder, fördelade på 29 säljstarter. Det kan jämföras med ett månadssnitt på 771 bostäder och 22 säljstarter.

Det högsta snittpriset vid säljstarterna i april låg på 122 405 kr/kvm och det lägsta på 24 576 kr/kvm. Stockholms kommun hade flest antal säljstartade bostäder i april, följt av Täby och Nacka.

Medelpriset för en nyproducerad bostad i Stockholms Län ligger just nu på 4 348 845 kronor mätt med tolv månaders glidande medelvärde. Prisuppgången sedan januari 2022 är ca 0,5 % i förhållande till strax över 9 % sedan januari 2021.

Daniel FrimarkLars Björkstrand
Kontakt
Analyschef Daniel Frimark (daniel.frimark@svensknyproduktion.se)
VD Lars Björkstrand (lars@svensknyproduktion.se)
Pressansvarig Eva-Lotta Sigurdh (evalotta.sigurdh@l-publishing.se)