Ovanligt få säljstartade projekt, men en fortsatt hög prisnivå utmärker augusti månad i Stockholms län. Detta enligt Svensk Nyproduktions senaste marknadsrapport – som även indikerar en ökad efterfrågan på expertkunskaper hos såväl kunder som bostadsutvecklare.

Precis som varje sommar, bortsett från pandemiåren, så var aktiviteten även i år lugnare i juli än under årets tidigare månader. En naturlig utveckling och säsongstypisk tendens, men där årets siffror ändå pekar på en större nedgång än brukligt den här perioden.

Antalet säljstarter hamnade på nio stycken i år, jämfört med månadens genomsnitt på 13 stycken. När det gäller antalet bostäder var klyftan ännu större – 146 stycken i år, att jämföra med genomsnittet på 330 bostäder.

Svensk Nyproduktions analysansvarige Daniel Frimark ser flera möjliga förklaringar till dessa siffror, så som osäkra omvärldsfaktorer och en oklar valutgång:

  • Det går förstås inte att veta med säkerhet, men jag tänker att allt detta gör att det blir en förskjutning i aktivitet där många projekt finns redo att rullas ut, men att de av olika skäl får skjutas framåt några månader.

Vad som än så länge inte påverkats nämnvärt är dock priserna på nyproduktion, som fortsatt ligger på en hög nivå sett till kvadratmeterpris.

  • Vi ser till och med att kvadratmeterpriset mätt med tre månaders glidande medelvärde stiger medan tolvmånadersvärdet är nästan oförändrat, säger Daniel Frimark.

När det gäller den ovanligt stora nedgången i marknadsaktivitet både i juli och augusti så ser Svensk Nyproduktions VD Lars Björkstrand ändå flera positiva tecken på att marknaden sakta kanske är på väg tillbaka:

  • Allt fler kommer på visningarna igen, även om vi fortfarande märker viss försiktighet när det gäller att påbörja köpprocessen. Men att det trots alla orosfaktorer från omvärlden nu finns ett fortsatt intresse för nyproduktion. Nu gäller det bara att möta spekulanterna på ett ännu mer proaktivt sätt än tidigare för att skapa ytterligare trygghet och beslutsföra kunder i dessa fortsatt osäkra tider.

Lars Björkstrand upplever att kunderna är mer pålästa och insatta än på länge och att de efterfrågar såväl mer information som fler garantier och trygghetslöften. En tuff ekvation och svår utmaning för mäklarna, med andra ord – men där Svensk Nyproduktion har stor fördel av att kunna erbjuda allt detta på ett sätt som ingen annan i branschen, tack vare att här finns mäklare på ”båda sidor”:

  • I ena änden har vi våra mäklare på nyproduktionssidan, som är experter på försäljning av nyproduktion, men eftersom vår koncern också innefattar Svenska Mäklarhuset så har vi även 150 experter på kundens befintliga boende, förklarar han och utvecklar:
  • Dialogen mellan dessa fastighetsmäklare i både sälj- och köpprocessen är en stor fördel och trygghet för kunden.

De höga elpriserna kan motsägelsefullt nog bli en annan gynnsam faktor för nyproduktionsbranschen, spår Lars Björkstrand och utvecklar:

  • Jag tror att det kommer bli en större rörelse på villamarknaden nu, till följd av de bl a ökade elpriserna, där till exempel många äldre som bott förmånligt i stora hus kommer att få högre boendekostnader.
  • Här erbjuder vi inom nyproduktion både bekvämt och bekymmersfritt boende och gott om tid mellan ut- och inflyttning, eftersom vi generellt har längre framförhållning.

Så dåliga tider till trots ser Lars Björkstrand framtiden an med tillförsikt. Särskilt som vissa faktorer dessutom är ständigt stabila:

Bra bostäder i attraktiva lägen till rätt priser genererar fortsatt bra intresse.

 

Lars BjörkstrandDaniel Frimark

Kontakt
Analyschef Daniel Frimark (daniel.frimark@svensknyproduktion.se)
VD Lars Björkstrand (lars@svensknyproduktion.se)
Pressansvarig Eva-Lotta Sigurdh (evalotta.sigurdh@l-publishing.se)