GDPR

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR

Vi på Svensk Nyproduktion värnar om din integritet och vi behandlar givetvis alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. De personuppgifter som du lämnar till oss på Svensk Nyproduktion lagras i en kunddatabas och behandlas både manuellt och automatiskt.

Dina uppgifter behandlas i syfte att kunna förse dig med den information du efterfrågat eller för att du ska kunna nyttja de tjänster du begärt. Vi kommer även att behandla uppgifterna i marknadsföringssyfte samt för uppföljning av försäljning och produktutveckling. Om det är nödvändigt, för att kunna uppfylla dina önskemål, kan vi komma att lämna ut ditt namn, postadress och e-postadress till samarbetspartners (tredje part). I dessa fall kommer våra samarbetspartners att förse dig, å våra vägnar, med material, produkter och information du visat intresse för. Vi säljer inte vidare någon insamlad information till andra företag eller lämnar information till sådan tredje part som inte ingår i ovan beskrivning av samarbetspart.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker Svensk Nyproduktions hemsida eller är i kontakt med Svensk Nyproduktion på annat sätt, såsom på visning eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller kompletterande av adressuppgifter från Hitta.se. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått.

Exempel på personuppgifter är:

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, postnummer och adress
  • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt. Du har rätt att få upplysning kring vilka uppgifter vi har om dig.

Svensk Nyproduktion lagrar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om dig, eller om du vill rätta felaktiga uppgifter, vänligen maila eller posta en skriftlig begäran till info@svensknyproduktion.se eller Svensk Nyproduktion, Gustav III:s Boulevard 42, 169 74 Solna