1. Projektledning

Vid sidan av rena försäljningsuppdrag biträder vi våra uppdragsgivare i olika typer av projektledning – från markförvärv till tiden efter inflyttning. Ni väljer omfattningen av tjänsterna efter ert behov.

 

Projektplanering försäljning

Vi kan biträda vår uppdragsgivare som projektledare för att leda försäljningen i projektet. Arbetet kan starta i att planera, kontraktera resurser, inleda och genomföra de inledande försäljningsaktiviteterna i s.k. ”Presale”. Detta för att skapa största möjliga intresse för bostadsprojektet innan försäljningsstart.

Event/aktiviteter

I försäljningsprocessen för projektet eller området, kan det ingå olika aktiviteter såsom förhandsvisningar, VIP-arrangemang, säljpremiär, säljstart, arbetsplatsbesök mm. Vi kan hjälpa er att skapa eller/och genomföra olika arrangemang i anslutning till ert kommande eller pågående projekt.

Produktion marknadsmaterial

Vi har resurserna att biträda er i framtagning av informations- och försäljningsmaterial, objektbeskrivningar, tillvalsmaterial, skapa närvaro i social media, elektronisk DR och kundkommunikation, nyhetsbrev samt annonser för print. Eller annat material som ni önskar.

Marknadsplanering

Från att projektet tagit form till dess att den sista bostaden är inflyttad är det vid sidan av bostadsproduktionen en rad olika händelser, event samt kundkommunikation som skall genomföras. Vi biträder Er med att skapa och genomföra denna plan i det fall ni saknar egna resurser eller behöver komplettera organisationen under perioder av hög belastning.

Kanal management

Det finns en rad olika marknadskanaler i olika segment att tillgå. Allt från webb, mail, sociala medier, print, tv och radio. Vi kan medverka till att skapa plan för hur och i vilka marknadskanaler projektet bör exponeras med tanke den valda målgruppen. Allt för att nå allra bästa resultat.

Bisittning vid projektering

Vi har egenförvärvade erfarenheter från en rad olika projekt i många olika kundsegment efter genomförda försäljningar. Med anledning av detta, är det vanligt att vi medverkar i delar av projekteringsprocessen för att dela med oss av den kunskap vi besitter. Detta kan avse allt ifrån lägenhetsfördelning till detaljer i val av standard.


 

1. Försäljning
2. Analys
3. Kundvård