Den fullständiga årsrapporten för nyproduktionsmarkanden är nu släppt

 

I Svensk Nyproduktions årsrapport är hela nyproduktionsmarknaden sammanställd i sin helhet

– Genom vår databas kan vi berätta hur marknaden ser ut på riktigt, alltifrån marknadsandelar till priser och säljstarter. Trots pandemin ser vi en stor ökning av antalet bostäder. Dessutom är det anmärkningsvärt och ett trendbrott att det mesta som säljstartade också blev sålt under samma år, säger Svensk Nyproduktions vd Lars Björkstrand.

Årsrapporten, som analysavdelningen på Svensk Nyproduktion sammanställer, ger en otvättad bild av nyproduktionsmarkanden i sin helhet i Stockholms län. Eftersom företagets analysavdelning manuellt samlar in och kvalitetssäkrar samtliga siffror, alltifrån priser och avgifter till säljstarter, i hela Stockholms län blir databasen ensam i sitt slag gällande exakthet och omfattning.

Säljtakten har, med andra ord, varit överraskande snabb med ett flertal exempel på projekt som sålt slut inom samma månad som de startade. Främst rör det sig om småhusprojekt i länets utkanter som uppvisat denna typ av försäljning, men under året har vi även sett relativt centrala lägenhetsprojekt som gjort mycket god försäljning på kort tid.

-Jämfört med tidigare år har vi inte heller sett i närheten av lika många bostadsprojekt som avbrutits eller lagts på is, berättar Lars Björkstrand.

När all data för 2020 är sammanställd kan vi också, bland annat, konstatera att antalet säljstartade projekt ökat med 54 stycken från 2019. I bostäder räknat har säljstarterna därmed ökat med hela 855 stycken.

-Denna ökning är betydligt större än vi trodde när vi sammanställde 2019 års marknad, som såg ut att vara stabil. Bostadsutvecklarna har, på ett mer frekvent sätt, börjat släppa bostäder mellan de vanliga kommunicerade säljetapperna. Eftersom det ser ut att vara en trend kan vi dra slutsatsen att marknaden har blivit mer reaktiv och dynamisk än tidigare, säger Lars Björkstrand.

En annan intressant sak som framkommer i rapporten är att de tio största bostadsutvecklarna står för cirka 47 procent av marknaden.

Prognos inför 2021

Med årsrapporten klar och facit i handen från 2020 kan vi se en bit in framtiden och spå om hur många bostäder som kommer att byggas i länet. Vår bedömning är att antalet säljstarter 2021 kommer att vara relativt nära 2020, både i projekt och bostäder räknat.

Det ser ut som att marknaden kommer fortsätta mot ett mer dynamiskt och reaktivt förhållningssätt, där ett mindre antal bostäder fortsatt kommer läggas ut till försäljning mellan de stora säljetapperna baserat på försäljningsutfallet.

-Vår prognos landar på att dryga 6 000 bostäder kommer att säljstartas 2021, detta eftersom försäljningsutfallet 2020 var mycket positivt och nästan 60 procent av de säljstartade bostäderna såldes. Detta faktum bör bana väg för aktörerna på marknaden att säljstarta ytterligare nya projekt, säger Lars Björkstrand.

Prismässigt syns inget som riskerar att skapa stora upp- eller nedgångar i den generella prisnivån. Nyproduktionsmarknaden har visat sig kunna stå stadigt genom en pandemi och det finns inget som pekar på ett prisfall i samband med att vi går mot mer normala tider.

Däremot så har nyproduktionsindex dragit iväg något under årets slut och vi kan komma att se en pristopp under början av 2021.

-Det finns en risk i att det goda försäljningsutfallet får många att skruva upp sina priser. Vi får eventuellt se nya etapper i projekt vars försäljning gått bra, där priserna skruvas upp till en nivå som inte motsvarar marknadens förväntningar. Likt vad vi sett under tidigare perioder med bra försäljningsutfall, säger Lars Björkstrand.

Fotograf: Pax Engström