Efteråt får ni dra nytta
av våra lärdomar

När ett uppdrag är genomfört är vi lika intresserade som ni av att se hur väl vi har lyckats, svart på vitt. Därför dokumenterar vi varje försäljning och konsultuppdrag. Vi sammanställer fakta och avslutar med kunskapsåterföring, där ni som uppdragsgivare får veta exempelvis: Vad har kunderna tyckt? Går det att se något i produkten som skulle ha kunnat göras annorlunda? Går det att se något i försäljningsprocessen som kan göras ännu bättre? Allt för att ni ska kunna stämma av mot viktiga nyckeltal, inte minst Nöjd Kund Index (NKI).

För oss är det här en självklar del av uppdraget. För vem vill anlita en extern försäljningsorganisation, om man inte får tillgång till all den omfattade kunskap som byggs upp i försäljningen av ett projekt?

Mer om vårt erbjudande


Vi säljer endast nyproduktion

Vi säljer endast nyproduktion

Det speciella med Svensk Nyproduktion är att vi enbart säljer nyproducerade bostäder.

Vi representerar ditt varumärke

Vi representerar ditt varumärke

En del i vår konsultroll är att fungera som representanter för ert varumärke.

Vi finns där du behöver oss

Vi finns där du behöver oss

Som uppdragsgivare ska du ha samma tillgång till våra tjänster, var i landet du än behöver oss.

Vi bygger era relationer

Vi bygger era relationer

Kundvård blir allt viktigare. Nöjda kunder skapar ovärderliga ambassadörer för ert företag.

Marknadsinsikter och analys

Marknadsinsikter och analys

Vi tar fram insikter och analyser som hjälper till att vässa produkten och optimera affären.

Platsidentitet - nytta i ett tidigt skede

Platsidentitet - nytta i ett tidigt skede

Platsidentitet - Skapa en längtan efter att bo i era bostäder på just denna plats.

Vi vet vikten av NKI

Vi vet vikten av NKI

Vi dokumenterar varje försäljning och konsultuppdrag.

Vår process

Vår process

Hur vill du använda vår kompetens?