Efter åtta år i Stockholm, Uppsala och Malmö öppnar Svensk Nyproduktion nu för samarbeten med andra mäklarföretag över hela Sverige. Genom ett nytt partnerkoncept kommer dessa företag kunna erbjuda samma specialistkompetens och tjänster som Svensk Nyproduktion har utvecklat sedan starten 2012.

– Vi smyglanserade konceptet Varumärkespartner under våren och i princip alla mäklarföretag vi har pratat med är intresserade. De ser att ett samarbete med oss ökar deras chanser att få sälja nyproducerade bostäder. Genom partnerskapet kan ju mäklare i hela landet erbjuda sina kunder den erfarenhet och kunskap som vi tidigare har varit ensamma om, säger Lars Björkstrand, vd på Svensk Nyproduktion.

Hittills har Svensk Nyproduktion hunnit inleda samarbete med mäklarkontor i Västerås, Helsingborg, Ängelholm och Halmstad. Målet är att bli rikstäckande och etablera minst trettio samarbetskontor under de närmaste fem åren.

Enligt Lars Björkstrand innebär detta att Svensk Nyproduktion också blir bättre på att möta bostadsutvecklarnas efterfrågan på marknaden:

– Vi jobbar redan med de flesta större byggbolag och bostadsutvecklare i Sverige. De vet att vi finns i Stockholm, Uppsala och Malmö, men i övrigt är de hänvisade till mäklare som saknar vår specialistkompetens på nyproduktion. Genom att bygga upp det här partnernätverket kommer vi att kunna hjälpa bostadsutvecklare över hela landet. Vi blir en kvalitetssäkrande kontaktyta mot mäklarföretagen, vilket kommer att göra deras arbete både effektivare och enklare.

Inget vanligt mäklarföretag

– Eftersom vi är specialiserade på just nybyggda bostäder har våra mäklare en unik expertis. De är ofta handplockade och genomgår en utbildning där vi verkligen djupdyker i alla delar av ämnet. Något annat som särskiljer oss på marknaden är att vi erbjuder specialiserade konsulttjänster – från produktanpassning och felsökning av

trög försäljning till värdehöjande tjänster som platsidentitet och kundvård. Dessutom har vi en gedigen analysavdelning. Och dessa tjänster kommer vi nu alltså även att erbjuda genom våra varumärkespartners, berättar Lars Björkstrand.

Har samlat in data om svensk
nyproduktion sedan 2012
Jesper Höök är kommunikatör och analysansvarig på Svensk Nyproduktion:

– Vår analysavdelning arbetar på uppdrag av bostadsutvecklare och investerare i hela landet. Vi hjälper bland annat till med marknadsanalyser i tidigt skede innan marken är förvärvad, och med benchmarking mot andra projekt närmare säljstart. Vi gör pris- och målgruppsanalyser, kommunanalyser och allt däremellan.

– Hjärtat i analysverksamheten är vår nyproduktionsdatabas. Redan när Svensk Nyproduktion grundades 2012 bestämde man att verksamheten skulle grundas på kunskap och fakta, därför började man samla information från dag ett.

Nu har vi all nyproduktion i Sverige samlad i en databas som är oerhört omfattande och mycket uppskattad av våra kunder, berättar Jesper Höök.

Är du intresserad av Svensk Nyproduktion? Ta kontakt med Delfi på 0720-23 56 88, delfi@ svensknyproduktion.se