Ingen trend att bosätta sig centralt på en mindre bostadsyta

64 procent av de tillfrågade i Svenska Mäklarhusets panel vill inte bosätta sig på en mindre bostadsyta för att ha råd att bo mer centralt. Totalt tillfrågades 565 personer. Det är en majoritet som inte tänka sig att bo mer centralt på bekostnad av storlek.

– Någon grå våg är det inte tal om, åtminstone inte baserat på svaren från vår undersökning där vi ställt frågor till människor som köpt eller varit intresserad av nyproducerat. Den mesta nyproduktionen sker ju utanför tätort, så man kan tolka det som att människor trivs med det, säger Claudia Wörmann, analyschef och initiativtagare till panelundersökningen.

Åldersskillnad

Den enda grupp som utmärker sig något är personer mellan 50 – 60 år, där svarar 47 procent av de tillfrågade att de kan tänka sig att bosätta sig på en mindre bostadsyta men mer centralt.

– Det är inte så förvånande att det är gruppen 50 till 60-åringar som i större utsträckning kan tänka sig att bo mindre men mer centralt. Vid den åldern är det vanligt att man säljer sin villa om och när barnen flyttat hemifrån och att man då vill bo på en mindre yta som är bättre anpassad efter färre personer, säger Claudia Wörmann.

Mer om undersökningen

Svenska Mäklarhusets panel som består av bostadsintresserade människor som antingen köpt eller visat intresse för nyproduktion. De får svara på frågor om nyproducerade bostäder fyra gånger per år. Svaren från dessa 565 enskilda personer har sammanställts och bearbetats. Det här är delar av resultatet från den första undersökningen.

För mer information

Claudia Wörmann, analyschef Svenska Mäklarhuset.
Tel: 0709- 90 68 14.