Trots oro i omvärlden och stor risk för inflation och höjda räntor märks ännu ingen större skillnad i antalet säljstarter av nyproducerade bostäder i Stockholms län, visar Svensk Nyproduktions kvartalsrapport över nyproducerade bostäder.

När det gäller prisnivån har det till och med skett en markant uppgång från redan höga nivåer samma period förra året.

Än så länge tycks en stökig omvärld inte ha haft någon nämnvärd påverkan på bostadsläget i Stockholms län. Den marginellt minskade aktiviteten under årets första kvartal jämfört med samma period 2021 är nog snarare en naturlig effekt av förra årets höga aktivitet, menar Daniel Frimark, analysansvarig på Svensk Nyproduktion:
– Ända sedan 2018 har säljstarterna ökat varje år. Då är det naturligt att det efter fyra år backar av lite, förklarar han.
Det som däremot är lite anmärkningsvärt är att säljstarterna av småhus fortsätter att minska – trots stort intresse för denna boendeform.

– De småhus som släpps säljer slut väldigt fort, så frågan är väl snarare varför det inte släpps fler småhus när produkten är så populär, säger Daniel Frimark.
Storleksfördelningen på bostäderna som säljstartat i år indikerar inga större avvikelser mot tidigare. Tvåorna står fortfarande för största andelen, tätt följt av treor och fyror. Sist på listan hittar vi alltjämt ettorna, med en fortsatt låg andel på marknaden. När det gäller priset på nyproducerade bostäder så visar nyproduktionsindex på fortsatta toppnivåer. I mars kostade en genomsnittlig nyproducerad bostad 4 346 745 kronor, vilket kan jämföras med 4 152 354 kronor samma månad förra året. Det innebär en prisuppgång på närmare fem procent.

– Prisbilden ser alltså väldigt bra ut, trots oro i omvärlden och prat om inflation och höjda räntor. Det tyder på att det verkligen finns en efterfrågan på nya bostäder, konstaterar Daniel Frimark.
Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion bekräftar bilden och ser flera förklaringar till den positiva utvecklingen:
– Dels är det fortfarande låga räntor och billigt att låna pengar på banken, dels är det fortsatt stor efterfrågan på nyproduktion.

 

 Under det första kvartalet i år kom det ut 1 561 nyproducerade bostäder på marknaden i Stockholms län. Av dessa var 1 299 lägenheter och 262 småhus. Detta kan jämföras med sammanlagt 1 710 bostäder samma period 2021, då med fördelningen 1 213 lägenheter och 497 småhus. Priset för en genomsnittlig nyproducerad bostad låg i mars månad på 4 346 745 kronor, vilket innebär en prisuppgång med närmare fem procent jämfört med utgången av mars månad förra året. Då såldes motsvarande bostad för 4 152 354 kronor.
Daniel FrimarkLars Björkstrand
Kontakt
Analyschef Daniel Frimark (daniel.frimark@svensknyproduktion.se)
VD Lars Björkstrand (lars@svensknyproduktion.se)
Pressansvarig Eva-Lotta Sigurdh (evalotta.sigurdh@l-publishing.se)