Nyproduktionsskolan

Att köpa en nyproducerad bostad skiljer sig ganska mycket från att köpa en redan befintlig lägenhet eller villa.

Nyproduktion innebär fast pris utan påfrestande budgivningar samt möjligheten att själv vara med och påverka interiören i den framtida bostaden. Då köpprocessen skiljer sig mellan nyproduktions- och begagnatmarknaden har vi valt att sammanställa några av de viktigaste momenten som du som köpare behöver känna till.

1. Intresseanmälan

När ett projekt marknadsförs på bostadsproducentens hemsida kan man ofta anmäla intresse för projektet. Då får man förhandsinformation och inbjudan till den första säljstarten/VIP-visningen.

Många bostadsproducenter har sina egna köer eller VIP-kundsregister. Vanligtvis tar de en avgift om ca 200 kr per år för detta. Det är VIP-kunderna som har möjlighet att anmäla intresse i ett tidigt skede. De får även förtur att boka bostäder och vissa projekt säljer slut redan under VIP-hantering.

SE Alla pågående projekt

2. Säljstart

Många projekt har två olika säljstarter, en för sina VIP-kunder och en allmän. Inför säljstarten bjuds alla som gjort en intresseanmälan in till visning. Här presenteras allt försäljningsmaterial i form av ritningar, planlösningar, modeller, prislistor, tillvalsmöjligheter och även månadsavgifter för bostadsrätter. På plats finns ofta både fastighetsmäklare och representanter från bostadsproducenten såsom projektansvarig/projektgrupp, inredningsvalsansvarig och i vissa projekt även en representant från bostadsrättsföreningen.

Säljstarten hålls antingen i anslutning till byggplatsen i särskilda visningslokaler/ visningsbodar alternativt i bostadsproducentens eller fastighetsmäklarens lokaler.

I vissa projekt finns ett färdigt visningshus eller en visningslägenhet som ger en uppfattning om hur den färdiga bostaden kommer att se ut.

3. Köpanmälan

När och hur man kan lämna in sin köpanmälan skiljer sig mycket mellan olika bostadsproducenter. I vissa projekt kan man lämna sin köpanmälan och även teckna det första avtalet ”bokningsavtalet” alternativt ”reservationsavtalet” redan vid säljstarten. I andra projekt kan man fram till ett visst datum lämna in sin köpanmälan, fysiskt eller via mail.

Det blir allt vanligare att göra sin köpanmälan via en specifik e-postadress som kopplats till projektet. Då sätts ett datum och en tid som bestämmer när man kan skicka in sin köpanmälan. Detta sätt ersätter till stor del den fysiska kön som tidigare använts av de flesta bostadsproducenterna.

Fastighetsmäklaren kontaktar därefter alla som lämnat in en köpanmälan enligt den turordning som bostadsproducenten bestämt. Ofta är det när man blev VIP-kund, anmälde intresse för projektet eller mailade in sin köpanmälan som bestämmer turordningen.

 

4. Boknings-/reservationsavtal

Boknings-/reservationsavtalet tecknas för att boka en specifik bostadsrätt alternativt äganderätt. Inom en till två veckor ska du betala in en bokningsavgift för att bokningen ska fullföljas. Summan för bokningsavgiften bestäms av bostadsproducenten men brukar vara omkring 20 000 kr till 30 000 kr. Vissa bostadsproducenter vill även se ett lånelöfte för det specifika projektet.

Bokningsavtalet är inte ett bindande avtal men du kan förlora en del av din bokningsavgift om du senare väljer att hoppa av din bokning.

I vissa projekt tecknas förhandsavtalet direkt och bokningsavtalet utgår.

 

5. Förhandsavtal

Förhandsavtalet tecknas vid köp av bostadsrätt. Vanligtvis tecknas förhandsavtalet ca 12 månader före inflyttning. Det sker efter att bostadsrättsföreningen bildats och fått kostnadskalkylen, en enklare form av ekonomisk plan, godkänd. Avtalet är juridiskt bindande, både för dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Du gör ofta en förskottsbetalning i samband med tecknandet. Summan bestäms av bostadsrättsföreningen och kan variera men brukar vara mellan 40 000 kr och 100 000 kr. Här behöver du visa upp ditt lånelöfte.

I vissa projekt tecknas upplåtelseavtalet direkt och förhandsavtalet utgår.

Vi är utbildade och certifierade

Vi är nyproduktionsexperter, certifierade och utbildade i alla detaljer, alltifrån juridik till ekonomi. Detta helt enkelt för att vi vill vara bäst på allt som har med nyproducerade bostäder att göra, och med hela den expertisen finns vi vid din sida under resans gång.

Välkommen till oss på Svensk Nyproduktion!

 

Till salu Säljstartsbrevet®

 

6. Upplåtelseavtal (bostadsrätt)

Upplåtelseavtalet tecknas vid köp av bostadsrätt. När bostadsrättsföreningens ekonomi har granskats, godkänts och den ekonomiska planen registrerats hos Bolagsverket är det dags att teckna det sista avtalet ”upplåtelseavtalet”. I samband med det erläggs ofta en handpenning, ca 10 % av köpeskillingen med avdrag för tidigare inbetalningar.

Hur långt innan tillträdet detta sker varierar mycket men det är tidigast ett år innan tillträdet och senast en vecka före tillträdet.

Bostadsrättsföreningen gör en kontroll av din ekonomi och du blir formellt medlem i föreningen. Även här behöver du visa upp ditt lånelöfte.

 

7. Köpe- och entreprenadavtal (äganderätt)

Köpe- och entreprenadavtalet tecknas ca 12 månader före tillträde vid köp av äganderätt. Här framgår alla överenskommelser om köpet. I samband med tecknandet ska du betala en handpenning om max 10 % av köpeskillingen. Här behöver du visa upp ditt lånelöfte.

8. Besiktning

Några veckor innan tillträdet besiktigas bostaden av en opartisk besiktningsman. I vissa projekt bjuds du som köpare in till detta och har möjlighet att vara med under besiktningen. Om du har gjort tillval kontrolleras ofta dessa. Besiktningsmannen kontrollerar även att det byggnadstekniska är korrekt utfört. Eventuella besiktnings-anmärkningar åtgärdas därefter av bostadsproducenten innan du flyttar in.


9. Tillträde

Alla köpare tilldelas ett tillträdesdatum och en tid för nyckelutlämning. Du ska ha slutbetalat både bostad och eventuella tillval som gjorts. Du visar upp kvittot för slutbetalningen, ofta stämplat av din bankhandläggare som utfört transaktionen. Därefter får du nycklarna till din nya bostad och i vissa projekt även en genomgång av bostaden.

Vissa bostadsproducenter gör ett hisschema för flerbostadshus. Det gör att man slipper långa hissköer och flytten går ofta smidigare.

 

10. Garantibesiktning

För nyproducerade bostäder i bostadsrättsform har man under de första två åren en garantitid. Efter två år ska din bostad kontrolleras på nytt genom en så kallad ”garantibesiktning”. Här granskas om några fel uppkommit efter slutbesiktningen och bostadsproducenten står för kostnaden för att åtgärda eventuella fel. Efter garantitiden omfattas bostaden av en ansvarstid som gäller i ytterligare åtta år efter utförd garantibesiktning.

För äganderätter har man under de första två åren en reklamationstid. Efter två år ska din bostad kontrolleras genom en garantibesiktning och bostadsproducenten står för kostnaden för att åtgärda eventuella fel. Efter reklamationstiden omfattas bostaden av en ansvarstid som gäller i ytterligare åtta år efter utförd garantibesiktning.

Lokala kontor

Välkommen till oss på Svensk Nyproduktion!

Våra lokala kontor Säljstartsbrevet®

Våra lokala kontor

Har du några ytterligare frågor som handlar om att köpa en nyproducerade bostad - kontakta din närmsta nyproduktionsexpert, vi hjälper dig hela vägen hem!

Göteborg/Bohuslän

Göteborg/Bohuslän

Vi säljer nyproduktion i Göteborg och övriga Bohuslän.

Halmstad

Halmstad

Välkommen till din nyproduktionsexpert i Halmstad.

Helsingborg

Helsingborg

Hitta en nyproducerad bostad i Helsingborg tillsammans med oss.

Landskrona

Landskrona

Välkommen till oss i Landskrona när du söker en ny bostad.

Stockholm

Stockholm

Välkommen till dina nyproduktionsexperter i Stockholm.

Uppsala

Uppsala

Välkommen till vårt kontor i Uppsala - vi hjälper dig hitta en ny bostad.

Västerås

Västerås

Din expert på nya bostäder i Västerås.

Ängelholm

Ängelholm

Nyproducerade bostäder i Ängelholm - välkommen till oss!