Väldigt hög försäljning av nyproducerade bostäder under 2021 i Stockholms län

Svensk Nyproduktion har nu släppt sin halvårsanalys för nyproducerade bostäder i Stockholms län. Den visar att över 4 000 bostäder har säljstartat hittills under 2021.

– Under första halvåret 2020, som också var ett bra år för hela bostadsmarknaden, säljstartade jämförelsevis 3 180 bostäder. Så vi kan bara dra slutsatsen att nyproducerat är väldigt attraktivt, säger Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion.

Under pandemin 2020 så säljstartade ett stort antal nyproducerade bostäder i Stockholms län. Svensk Nyproduktions halvårsrapport för 2021 visar på ytterligare ökning av nyproducerade bostäder i länet.

– Efterfrågan på småhus fortsätter öka och av de över 4000 nyproducerade bostäder som nått marknaden hittills i år är 23,4 procent hus, jämfört med 21,2 procent under hela 2020. Vi ser också att hela 10,7 procent av de nyproducerade lägenheterna är äganderätter, en siffra som ökat från 5,7 procent förra året, berättar Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion.

Snittytan på nyproducerade bostäder fortsätter också att öka liksom antal rum som de säljstartade bostäderna har. Av de boenden som hittills släpps i år är andelen ettor 17 procent, jämförelsevis med 20 procent förra året. Lägenheterna med fyra rum har ökat från 18 procent till 20 procent.

– Det märks tydligt att invånarna i Stockholms län vill bo större och det efterfrågas inte bara boenden med fler rum. Även snittytan på all nyproduktion som säljstartat hittills under 2021 har ökat för att nu ligga på 78 kvadratmeter, i jämförelse med 73 kvadratmeter förra året, säger Lars Björkstrand.

Under juni sjönk nyproduktionsindex med cirka 700 kronor medan snittytan gick upp med en dryg kvadratmeter. Detta ger, på det stora hela, en relativt oförändrad prisbild i länet.

– Efter den enorma prisstegring som vi såg förra året har vi under de senaste månaderna sett att prisnivån sjunkit och planats ut. Det är både sunt och naturligt. Om inget oväntat händer så tror jag att marknaden nu har nått en nivå som vi kommer att ligga omkring under de kommande månaderna, säger Lars Björkstrand.

Snittpriset per kvadratmeter på nyproduktion är i dagsläget högst på Lidingö där boenden ligger på strax under 88 000 kronor per kvadratmeter. Därefter följer Stockholm på 78 200 kronor per kvadratmeter och Vaxholm på 66 300 kronor per kvadratmeter.

Över 1000 nya bostäder säljstartade i maj i Stockholms Län

Endast tre gånger, sedan 2018, har 1 000 nyproducerande bostäder kommit ut på marknaden under samma månad. Totalt rör det sig om 1 026 bostäder fördelade på 27 säljstarter. Detta visar Svensk Nyproduktions marknadsrapport.

Det är en fortsatt mycket hög försäljning av nyproducerade bostäder i Stockholms län. Vissa projekt säljer slut redan under samma månad som de säljstatrat och flertalet projekt uppnår över tre fjärdedelar sålt inom samma period.

– Det är fantastiskt kul att det fortfarande är en så stor efterfrågan och aktivitet på marknaden. Vad vi kan se är att nyproduktionsindex för nyproducerade bostäder i länet sjunker lite, vilket är väntat och ett normalt utfall efter alla stegringar, säger Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion.

Under maj sjönk även snittytan och snittpriset per kvadratmeter på nyproducerade bostäder, om än marginellt.

– Detta innebär det att genomsnittspriset på en nyproducerad bostad, som gått upp till rekordnivåer under flera månader i sträck, sjunkit lite till en fortsatt hög, men mer normal nivå, berättar Lars Björkstrand.

Under den intensiva nyproduktionsmånaden som varit har aktiviteten varit högst i Solna, med hela 184 säljstartade bostäder. Därefter följer Täby med 146 säljstartade bostäder och Österåker med 135 bostäder.

– Vi ser att treor är fortsatt attraktiva och i maj var en fjärdedel av de säljstartade bostäderna på marknaden just treor, säger Lars Björkstrand.

Så ser nyproduktionsmarkanden ut i Stockholms län

Svensk Nyproduktions marknadsrapport för april är nu släppt. I Stockholms län har hela 653 bostäder, fördelat på 25 säljstarter, nått marknaden.

– Än så länge håller den positiva trenden, som vi började se 2018, i sig och fler nyproducerade bostäder per år kommer ut på marknaden, konstaterar Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion.

Trots att det förra våren kom ut väldigt många nyproducerade boenden på marknaden så ökar antalet säljstarter i Stockholms län ytterligare under 2021, jämfört med samma period förra året.

– Det handlar om 653 bostäder fördelade på 25 säljstarter, varav 17,3 procent är småhus och 82,7 procent är lägenheter. Jämfört med året i stort, då siffran för småhus legat på 26,2 procent, så är det en ganska låg andel nyproducerade hus som kommit ut på marknaden under april, säger Lars Björkstrand.

Ser man till fördelningen av bostädernas storlekar så blir fördelningen mellan tvåor, treor och fyror allt jämnade.

– Hittills, under 2021, är 24 procent av bostäderna tvåor, 21 procent är treor och 20 procent är fyror. Vi har fortsatt höga snittytor på nyproduktionen i länet, men snittpriset per kvadratmeter faller lite i april precis som i mars. Rimligtvis kanske detta innebär en utplaning efter den stora prisuppgången som varit, berättar Lars Björkstrand.

”Fortsatt mycket stark nyproduktionsmarknad i Stockholms län”

Trots pandemin så ökande antalet säljstartade lägenheter förra året markant i Stockholms län. Och den positiva trenden håller i sig.

– Det är ett fortsatt mycket bra läge på marknaden och antalet säljstartade lägenheter har ökat med hela 12,3 procent under första kvartalet i år i jämförelse med år 2020. Många projekt hinner också sälja slut redan samma månad som de säljstartade, berättar Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion.

 

Nyproduktionsmarkanden i Stockholms län står sig fortsatt mycket stark. Det bekräftar Svensk Nyproduktions kvartalsrapport som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

– Vi ser ett stort intresse och efterfrågan på nyproducerade bostäder i Stockholms län just nu. Trots pandemin ökade marknaden förra året mer än den gjort på länge och den positiva trenden håller i sig, berättar Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion.

Utöver att antalet säljstartade bostäder ökat med 12,3 procent första kvartalet i år, i jämförelse med förra året, så är också snittpriset per kvadratmeter högt. Även bostädernas medelyta har ökat.

– Med andra ord är det inte bara fler nyproducerade bostäder som säljstartats i Stockholms län utan de är också större och går för ett högre pris än de gjorde vid samma tidsperiod förra året. Vi tror att den tidigt höga aktiviteten skulle kunna vara en indikation på att säljstarterna kommer att spridas jämnare över det kommande året, säger Lars Björkstrand.

Svensk Nyproduktions kvartalsrapport visar även att det är en större andel småhus som säljstartat hittills i år jämfört med förra året, drygt 30 procent i år medan siffran låg på 21,3 procent förra året.

– En annan trend vi ser är att en högre andel av de säljstartade lägenheterna är äganderätter. Hela 17, 9 procent under första kvartalet i år i jämförelse med endast 5,7 procent förra året, berättar Lars Björkstrand.

 

 

Bild: Säljstartade bostäder i Stockholms län

 

Mäklarna vittnar om trenderna på bostadsmarknaden

Hela bostadsmarknaden är glödhet och nyproducerade bostäder likaså. Men vilka trender bubblar under ytan och vad ligger bakom dessa? Svenska Mäklarhusets – och Svensk Nyproduktions mäklare berättar här om flera tydliga trender och signaler.

Ett kvartal har snart gått av det nya året och covid-19 ligger fortfarande som ett vått täcke över världen. Men bostadsköpare verkar inte dra sig för att både renovera, bygga ut och budar på större och mer eftertraktande objekt.

Med sina 130 medarbetare och 30 kontor i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland träffar Svenska Mäklarhusets mäklare många köpare och säljare varje dag.  Svensk Nyproduktion, som är en del av Svenska Mäklarhuset, är experter inom nyproduktion och har 10 kontor runt om i landet.

Här vittar mäklarna och nyproduktionsexperterna om de tydliga tendenser och tecken som de uppfattar i alla sina samtal och möten med bostadsköpare ute på marknaden.

Mäklarnas trendspaningar på bostadsmarknaden

 • Många vill bo större och ha ett extra rum som arbetsrum.
 • Har boendet ett garage så gör många om detta till hemmakontor.
 • Köpare vågar i större utsträckning köpa före de säljer. Detta på grund av att de ofta känner sig trygga med att de får bra betalt för sitt boende.
 • Tvåor, i bra skick, blir ofta sålda snabbt.
 • Villor och radhus budas upp.
 • Köparna har fått ännu högre krav och det är fortsatt de riktigt bra objekten som budas upp ännu mer.
 • Den jättestora grupp 90-talister har börjat ta sig in på bostadsmarknaden och köper mindre lägenheter. Snart kommer de att bilda familjer och behöva små hus.
 • Seniorer flyttar tillbaka till stan för att kunna bo närmare barnbarnen.
 • De objekt med lite tråkigare läge och sämre standard tenderar att inte uppfylla den nya höjda förväntan som köparna fått.
 • Köparna har blivit ännu mer proaktiva och inväntar inte alltid att boenden ska komma ut på öppna visningar. De agerar i stället i ett tidigt stadie och många boenden säljs därför ”under hand”.
 • Nyproducerade småhus i bostadsrättsform är glödhett
 • Nyproducerade bostadsrättsradhus säljer som smör i solsken
 • Småbarnsfamiljer vill gärna flytta utanför stadskärnorna
 • Bostadsägare renoverar och målar om i en utsträckning att det är svårt att få tag i hantverkare
 • Barnfamiljer eftersöker plats för en studsmatta, ett arbetsrum och plats för svärmor

 

Exempel på nyproducerat bostadsprojekt där köpanmälningarna är rekordstort (länk)

Den fullständiga årsrapporten för nyproduktionsmarkanden är nu släppt

 

I Svensk Nyproduktions årsrapport är hela nyproduktionsmarknaden sammanställd i sin helhet

– Genom vår databas kan vi berätta hur marknaden ser ut på riktigt, alltifrån marknadsandelar till priser och säljstarter. Trots pandemin ser vi en stor ökning av antalet bostäder. Dessutom är det anmärkningsvärt och ett trendbrott att det mesta som säljstartade också blev sålt under samma år, säger Svensk Nyproduktions vd Lars Björkstrand.

Read More

Stjärna till Svensk Nyproduktion

   

 

Johanna Wemmel var västkustens eventdrottning som för några år sedan blev ett stjärnskott inom nyproduktion. Nu ska hon bygga upp ett nytt team för Svensk Nyproduktion i Väst.

– Detta är min dröm och min absoluta passion. I Stockholm är Svensk Nyproduktion marknadsledande enligt senaste kvartalet 2020! Vilken inspiration för oss inför etableringen i väst, säger Johanna Wemmel.

Read More

Årsrapport 2019

Nu har vi facit om nyproduktionsmarknaden i Stockholms län 2019.

Allt om säljstarter, byggstarter, nyproduktionspriser, betalningsförmåga, försäljningsutfall, prisjusteringar, tillträden, marknadsandelar och utblick 2020. Presenterat genom analys, diagram, tabeller och kommentarer. En unik sammanställning av året som gått.

Årsrapporten finns även för Uppsala län och Skåne län.

Nedan följer ett antal exempel på innehållet i rapporten.
Exempelbilderna är från fjolårets Årsrapport.

Svensk Nyproduktions Årsrapport

Nu har vi facit om nyproduktionsmarknaden i Stockholms län 2018.

184 säljstarter. 5 444 bostäder.

Allt om säljstarter, byggstarter, nyproduktionspriser, betalningsförmåga, försäljningsutfall, prisjusteringar, tillträden, marknadsandelar och utblick 2019. Presenterat genom analys, diagram, tabeller och kommentarer. En unik sammanställning av förra året.

Kontakta Jesper om ni vill veta mer.